Katarzyna Świderska

Katarzyna Świderska

Ukończyłam Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia w Białymstoku w klasach skrzypiec i fortepianu. Studiowałam muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą z terapią pedagogiczną w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Od 10 lat pracuję z dziećmi prowadząc zajęcia umuzykalniające oraz rytmikę. Jestem również instruktorem zajęć umuzykalniających metodą E. E. Gordona dla niemowląt i małych dzieci. Obecnie rozwijam swoje zainteresowania i umiejętności w kierunku dyrygentury chóralnej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Białymstoku, jednak już teraz myślę o dalszej nauce wiążącej się z aranżacją i kompozycją. W wolnej chwili chętnie sięgam po rosyjską literaturę piękną i fantastykę oraz słucham muzyki – od klasyki po rocka.  

Od 4 lat pracuję w Podlaskim Centrum Sztuki jako nauczyciel teorii muzyki. W tym miejscu odnajduję się doskonale, ponieważ mogę indywidualnie podchodzić do swoich uczniów i dzielić się z nimi wiedzą muzyczną w szerokim zakresie – zgodnie z ich zainteresowaniami. Dzięki temu możemy wspólnie rozwijać swoje pasje :)

Z nami od:

01 wrzesień 2017

Czym się zajmuję?

Teoria muzyki