fbpx
Image

Muzyka odgrywa bardzo ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dziecka, a wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozpoczęcie edukacji muzycznej. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom w 2020 roku utworzyliśmy w naszej Fundacji zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym – „Muzyczne Przedszkolaki”.
Dzieci reagują na muzykę intuicyjnie, klaszczą, tupią, poruszają się w jej rytm, pobudzają lub uspokajają. Pod wpływem edukacji muzycznej i dzięki odpowiedniemu ukierunkowaniu te nieświadome reakcje z czasem przekształcą się w świadome przeżywanie muzyki. Sama edukacja muzyczna rozwija nie tylko wrażliwość estetyczną i poczucie rytmu; wpływa również na rozwój klatki piersiowej oraz wzmocnienie wiązadeł głosowych. Zajęcia muzyczne kształcą ogólną koordynację ruchową dziecka oraz korzystnie oddziałują na pracę płuc, serca i układu nerwowego. Rozwijają również wyobraźnię dziecka, wzbogacają jego słownictwo i poprawiają wymowę. Treść piosenek poszerza wiedzę o świecie, a nauka tekstu ćwiczy pamięć i koncentrację.

Muzyka pomaga wyrażać siebie. Słuchanie muzyki, śpiew, gra na instrumencie łagodzi negatywne reakcje emocjonalne, takie jak stres i niepokój. Ułatwia wyzwalanie nadmiaru energii. Pomaga także myśleć abstrakcyjnie. 
Zajęcia umuzykalniające w naszej Fundacji prowadzi pani Kasia Giba. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 30 minut, w grupach wiekowych dla 3-4 i 5-6 latków. 
Każde zajęcia rozpoczynają się i kończą muzycznym powitaniem i pożegnaniem wraz z prostą choreografią. Po powitaniu następuje krótka rozgrzewka przy akompaniamencie muzyki, podczas której dzieci maszerują, podskakują, chodzą na palcach, piętach oraz krawędziach stóp. Podczas zajęć wprowadzane są również ćwiczenia mające na celu rozwój twórczej inwencji dziecka, muzycznej wyobraźni, sprawności fizycznej oraz kształcenie słuchu i głosu stosowne do grupy wiekowej. W ciągu roku szkolnego dzieci nauczą się piosenek związanych z daną porą roku lub okazjonalnym świętem, takim jak Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, Wielkanoc, Boże Narodzenie, Dzień Mamy i Taty, zakończenie roku itp.
Image
Dodatkowo istnieje możliwość nauki śpiewu, czy też gry na fortepianie już wśród najmłodszych podopiecznych. Natomiast od 6-ego roku życia Wasze pociechy mogą już wybierać z pełnego instrumentarium dostępnego w naszych gościnnych murach :-) W ofercie edukacyjnej Fundacji znajdują się również zajęcia plastyczne dla przedszkolaków.
Szczegółowe cele zajęć umuzykalniających i nabyte umiejętności:
  • kształtowanie w dzieciach podstawowych zdolności muzycznych i sprawności ruchowych oraz słuchu muzycznego;
  • rozwijanie zdolności motorycznych;
  • kształtowanie poczucia rytmu oraz intonacji;
  • wyrabianie pamięci i wyobraźni muzycznej oraz ruchowej;
  • rozwijanie inwencji twórczej wspomaganej aktywnością ruchową;
  • rozwijanie umiejętności tanecznych;
  • uwrażliwienie na różne elementy muzyczne.

Metody wykorzystywane podczas zajęć:

Głównym elementem metody jest śpiew i gra na prostych instrumentach perkusyjnych. Metoda kładzie nacisk na improwizację i rozwijanie ekspresji. Najważniejszym elementem muzykowania jest rytm.
Dalcroze podczas pracy z dziećmi sformułował swoje odkrycia twierdząc, że działanie muzyki nie dotyczy tylko słuchu, ale całego układu mięśniowego i nerwowego że rytm i dymanika znajdują odpowiednik w układzie mięśniowym, a pierwotnym instrumentem jest ciało ludzkie, toteż wszelkie zmiany tempa i energii muzycznej można odtwarzać ruchami ciała. Metoda ta nazywana jest „gimnastyką muzyczną” lub rytmiką, w której najważniejszym elementem jest rozwijanie poczucia rytmu, świadomego ruchu opartego na ruchu naturalnym. Jednym z ważnych elementów jest również improwizacja.
W trakcie słuchania muzyki dzieci wykonują proste ruchy rytmiczne lub proste ruchy taneczne proponowane przez nauczyciela. W przypadku młodszych dzieci są to ruchy ilustrujące krótkie opowiadanie związane z każdym utworem muzycznym.
Metoda wykorzystująca audiację, czyli „myślenie muzyczne”. Polega na osłuchaniu się ze śpiewankami w różnych skalach modalnych i tonalnościach oraz wyrobieniu poczucia rytmu przy „rytmiczankach”. Ważna jest tutaj improwizacja głosem.

Napisz
 lub zadzwoń i przyłącz się do naszej muzycznej rodziny.
Czekamy właśnie na Ciebie!

Informacje

Podlaskie Centrum Sztuki to centrum edukacyjne obejmujące Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Białymstoku oraz pracownię plastyczną.

Razem z naszym pełnym pasji zespołem tworzymy miejsce, w którym nie da się nie pokochać sztuki.

Kontakt

Podlaskie Centrum Sztuki
15-282 Białystok
ul. Piękna 2 (II piętro)
sekretariat czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 14 - 18
W środy i piątki - kontakt telefoniczny
tel. 799 198 220 lub 660 774 537
kontakt@podlaskiecentrumsztuki.edu.pl
nr konta:
PKO BP 24102013320000130202409290

Jak nas znaleźć?