fbpx

RODO - klauzula informacyjna

Image
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) Podlaskie Centrum Sztuki informuje że:
1. Administratorem danych osobowych jest Podlaskie Centrum Sztuki (PCS) z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pięknej 2, z którym można się skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych telefonicznie pod numerem 799 198 220 lub przez e-mail: kontakt@podlaskiecentrumsztuki.edu.pl.
2. Podlaskie Centrum Sztuki pozyskuje dane osobowe na zasadzie dobrowolności, poprzez wypełnioną umowę i kwestionariusz osobowy.
3. Podlaskie Centrum Sztuki pozyskuje jedynie takie dane osobowe, które są niezbędne do należytego wykonania zobowiązań wynikających z nauki w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina oraz zajęć indywidualnych i grupowych organizowanych przez PCS.
4. Brak wyrażenia zgody na zapisanie niezbędnych danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zajęciach prowadzonych przez PCS.
5. Po zrealizowaniu umowy, przetwarzanie danych osobowych zostanie ograniczone, a przechowywanie będzie zgodne z obowiązującymi przepisami.
6. W każdym czasie właściciel danych osobowych może mieć wgląd do swoich danych osobowych, może je poprawiać i zmieniać, może też zażądać ich usunięcia, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Do celów dowodowych PCS prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną lub elektroniczną.
7. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PCS.
8. Właścicielowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzając dane osobowe Podlaskie Centrum Sztuki naruszy przepisy RODO.

Informacje

Podlaskie Centrum Sztuki to centrum edukacyjne obejmujące Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Białymstoku oraz pracownię plastyczną.

Razem z naszym pełnym pasji zespołem tworzymy miejsce, w którym nie da się nie pokochać sztuki.

Kontakt

Podlaskie Centrum Sztuki
15-282 Białystok
ul. Piękna 2 (II piętro)
sekretariat czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 14 - 18
W środy i piątki - kontakt telefoniczny
tel. 799 198 220 lub 660 774 537
kontakt@podlaskiecentrumsztuki.edu.pl
nr konta:
PKO BP 24102013320000130202409290

Jak nas znaleźć?