Image
Nauka w Szkole Muzycznej I stopnia trwa sześć lat i przeznaczona jest dla uczniów, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę zwaną muzyką i poświęcić na nią więcej czasu i zaangażowania, mają zamiłowanie do muzyki lub posiadają szczególny rodzaj uzdolnień muzycznych, a rodzice (opiekunowie) przywiązują większą wagę do wykształcenia muzycznego jako drogi indywidualnego rozwoju dziecka.
Zapisy trwają cały rok, a jedynym warunkiem przyjęcia do Szkoły Muzycznej I stopnia jest pozytywna kwalifikacja po badaniu predyspozycji muzycznych.
Nauka obejmuje indywidualne lekcje gry na wybranym instrumencie lub śpiewu oraz zajęcia zbiorowe rytmiki, kształcenia słuchu, audycji muzycznych.
W przypadku zajęć indywidualnych czas trwania lekcji ustalany jest z nauczycielem prowadzącym. Dlatego istnieje możliwość zwiększenia wymiaru czasu ich trwania ponad zakładany w programie szkoły, a także wyboru kolejnego instrumentu lub śpiewu w zależności od profilu zainteresowań i potrzeb ucznia. Wymiar lekcji zbiorowych ustala dyrektor szkoły.

W przypadku uczniów klasy śpiewu, bądź instrumentów, które tego wymagają, dodatkowo organizowane są zajęcia z akompaniatorem.
Nasi nauczyciele pracują na autorskich programach nauczania, co sprawia, że mogą do każdego ucznia podejść w sposób zindywidualizowany, wspomagając tym samym rozwój jego talentu.
Wszystkie przedmioty, w których uczestniczą uczniowie kończą się zaliczeniem na ocenę, egzaminem semestralnym, rocznym lub końcowym, a po zakończeniu sześcioletniego cyklu nauki uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Muzycznej I stopnia i jako absolwent może starać się o kontynuację nauki w Szkole Muzycznej II stopnia.

Image
Lista zajęć dostępnych w Szkole Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Białymstoku
Zajęcia indywidualne
 • śpiew,
 • fortepian,
 • gitara klasyczna,
 • gitara elektryczna,
 • skrzypce,
 • wiolonczela,
 • flet poprzeczny,
 • klarnet,
 • saksofon,
 • perkusja.
Zajęcia zbiorowe
 • kształcenie słuchu,
 • audycje muzyczne,
 • rytmika
 
Napisz lub zadzwoń i przyłącz się do naszej muzycznej rodziny.
Czekamy właśnie na Ciebie!