SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych dn. 15 sierpnia 1999 roku pod nr 242/21/1999 bez uprawnień szkoły publicznej.

Nauka w Szkole Muzycznej I stopnia trwa sześć lat i przeznaczona jest dla uczniów, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę zwaną muzyką i poświęcić na nią więcej czasu i zaangażowania, mają zamiłowanie do muzyki lub posiadają szczególny rodzaj uzdolnień muzycznych, a rodzice (opiekunowie) przywiązują większą wagę do wykształcenia muzycznego jako drogi indywidualnego rozwoju dziecka.

Zapisy trwają cały rok.

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Muzycznej I stopnia jest pozytywna kwalifikacja po badaniu predyspozycji muzycznych.

Nauka obejmuje indywidualne lekcje gry na wybranym instrumencie lub śpiewu oraz zajęcia zbiorowe rytmiki, kształcenia słuchu, audycji muzycznych.

Nauczyciele pracują na autorskich programach nauczania.

Czas trwania lekcji indywidualnych ustalany jest z nauczycielem prowadzącym, wymiar lekcji zbiorowych ustala dyrektor szkoły.

Istnieje możliwość zwiększenia wymiaru czasu trwania lekcji indywidualnych, wybór drugiego instrumentu lub śpiewu w zależności od profilu zainteresowań i potrzeb ucznia.

Uczniowie klasy śpiewu, bądź instrumentów, które tego wymagają odbywają zajęcia z akompaniatorem.

Wszystkie przedmioty, w których uczestniczą uczniowie kończą się zaliczeniem na ocenę, egzaminem semestralnym, rocznym lub końcowym.

Po zakończeniu sześcioletniego cyklu nauki uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Muzycznej I stopnia i jako absolwent może starać się o kontynuację nauki w Szkole Muzycznej II stopnia.

 

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.