SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA
wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych dn. 21 marca 2005 roku pod nr 410/10/2005 bez uprawnień szkoły publicznej.

Nauka w Szkole Muzycznej II stopnia trwa sześć lat i jest kolejnym etapem kształcenia muzycznego, w którym uczeń rozwija swoje umiejętności przez
kontynuację nauki gry na instrumencie lub śpiewu oraz pogłębienie wiedzy teoretycznej przez realizację kształcenia słuchu, historii muzyki i literatury muzycznej, podstaw harmonii, form muzycznych i improwizacji jazzowej.

Nasza oferta skierowana jest do tych uczniów, którzy mając pewien zasób doświadczenia muzycznego oczekują elastycznego programu szkoły umożliwiającego koncentrację na wybranych aspektach nauki muzyki oraz do tych, którzy nie dostali się do szkoły państwowej. O przyjęcie mogą również ubiegać się osoby nie uczące się wcześniej muzyki.

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Muzycznej II stopnia jest zdanie praktycznego egzaminu z instrumentu, badanie predyspozycji muzycznych lub przedstawienie świadectwa ukończenia szkoły muzycznej I stopnia.

Nauczyciele pracują na autorskich programach nauczania.

Czas trwania lekcji indywidualnych jest ustalany z nauczycielem prowadzącym, wymiar czasu trwania zajęć zbiorowych ustala dyrektor szkoły.

Istnieje możliwość zwiększenia wymiaru czasu trwania lekcji indywidualnych, wybór drugiego instrumentu lub śpiewu w zależności od profilu zainteresowań i potrzeb ucznia.

Uczniowie klas śpiewu i instrumentów, które wymagają pracy z akompaniatorem ustalają ich wymiar indywidualnie.

Wszystkie realizowane przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę, egzaminem semestralnym lub końcowym.

Po zakończeniu sześcioletniego cyklu nauki uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Muzycznej II stopnia.

 

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.