fbpx
Image

Nauka w Szkole Muzycznej II stopnia trwa sześć lat i skierowana jest do tych uczniów, którzy mając pewien zasób doświadczenia muzycznego oczekują elastycznego programu szkoły umożliwiającego koncentrację na wybranych aspektach nauki muzyki oraz do tych, którzy nie dostali się do szkoły państwowej.
Zapisy trwają cały rok, a jedynym kryterium przyjęcia do Szkoły Muzycznej II stopnia jest spełnienie jednego z trzech warunków: przedstawienie świadectwa ukończenia szkoły muzycznej I stopnia, zdanie praktycznego egzaminu z instrumentu lub pozytywna kwalifikacja po badaniu predyspozycji muzycznych. Oznacza to, że o przyjęcie mogą ubiegać się również osoby nie uczące się wcześniej muzyki.
Nauka w szkole muzycznej II stopnia jest kolejnym etapem kształcenia muzycznego, w którym uczeń rozwija swoje umiejętności przez 
kontynuację nauki gry na instrumencie lub śpiewu oraz pogłębienie wiedzy teoretycznej przez realizację kształcenia słuchu, historii muzyki i literatury muzycznej, podstaw harmonii, form muzycznych i improwizacji jazzowej.

Tak jak w naszej Szkole I stopnia, w przypadku zajęć indywidualnych czas trwania lekcji ustalany jest z nauczycielem prowadzącym. Dlatego istnieje możliwość zwiększenia wymiaru czasu ich trwania ponad zakładany w programie szkoły, a także wyboru kolejnego instrumentu lub śpiewu w zależności od profilu zainteresowań i potrzeb ucznia. Wymiar lekcji zbiorowych ustala dyrektor szkoły.
W przypadku uczniów klasy śpiewu bądź instrumentów, które tego wymagają, dodatkowo organizowane są zajęcia z akompaniatorem.
Nasi nauczyciele pracują na autorskich programach nauczania. W przypadku osób podejmujących naukę w Szkole Muzycznej II stopnia stwarza to wiele dodatkowych możliwości. Nasi słuchacze to bardzo często osoby świadome swoich muzycznych zainteresowań oraz drogi jaką chcą obrać po zakończeniu nauki w szkole. Indywidualne podejście jakie umożliwiają autorskie programy sprawia, że jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom pomagając im osiągać obrane cele.

W naszej szkole wszystkie realizowane przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę, egzaminem semestralnym lub końcowym, a po zakończeniu sześcioletniego cyklu nauki uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Muzycznej II stopnia. W tym momencie wszystko zależy już tylko od Ciebie. Wierzymy, że zdobyte umiejętności pozwolą Ci bez kompleksów odnaleźć się w muzycznym świecie. Ze swej strony natomiast, wszystkich absolwentów serdecznie zapraszamy na nasze zajęcia indywidualne realizowane przy Podlaskim Centrum Sztuki.

Image
Lista zajęć dostęnych w Szkole Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Białymstoku
Zajęcia indywidualne
 • śpiew,
 • fortepian,
 • gitara klasyczna,
 • gitara elektryczna,
 • skrzypce,
 • wiolonczela,
 • flet poprzeczny,
 • klarnet,
 • saksofon,
 • perkusja,
 • improwizacja jazzowa,
 • podstawy aranżacji.
Zajęcia zbiorowe
 • kształcenie słuchu,
 • historii muzyki i literatury muzycznej,
 • harmonia,
 • formy muzyczne.

Napisz
 lub zadzwoń i przyłącz się do naszej muzycznej rodziny.
Czekamy właśnie na Ciebie!

Informacje

Podlaskie Centrum Sztuki to centrum edukacyjne obejmujące Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Białymstoku oraz pracownię plastyczną.

Razem z naszym pełnym pasji zespołem tworzymy miejsce, w którym nie da się nie pokochać sztuki.

Kontakt

Podlaskie Centrum Sztuki
15-282 Białystok
ul. Piękna 2 (II piętro)
sekretariat czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 14 - 18
W środy i piątki - kontakt telefoniczny
tel. 799 198 220 lub 660 774 537
kontakt@podlaskiecentrumsztuki.edu.pl
nr konta:
PKO BP 24102013320000130202409290

Jak nas znaleźć?